Polish Subtitles A Dangerous Method (2012)

Download this subtitles in Polish language for movie called A Dangerous Method

Subtitles created: 2012-02-01 02:44:01
Size: 54760 bytes
Format of subtitles: sub
Framerate of subtitles: 23.976
Number of CDs: 1

Polish subs for A Dangerous Method.
Another lang for A Dangerous Method.

Download containts:
A.Dangerous.Method.2011.480p.BRRip.XviD.AC3-NYDIC.txt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......eudonimem "Ina S.".
{7101}{7157}I oto ona, Sabina Spielrein.
{7183}{7234}Co za zbieg okolicznoœci!
{7238}{7311}Jak wiesz, nie wierzê|w dzie³a przypadku.
{7350}{7411}Spielrein nie brzmi z rosyjska.
{7425}{7464}Nie, to ¯ydówka.
{7484}{7539}Ojciec jest zamo¿nym kupcem.
{7558}{7608}Wszechstronnie wykszta³cona.
{7612}{7658}P³ynnie mówi po niemiecku.
{7662}{7720}Sama chcia³a zostaæ lekarzem.
{7734}{7780}Mo¿e to w³aœnie ona?
{7797}{7826}Jaka ona?
{7831}{7869}Osoba, której szuka³eœ.
{7871}{7963}Do swojej terapii eksperymentalnej.|Leczenia rozmow¹.
{7999}{8039}Zdumiewasz mnie.
{8059}{8117}Ju¿ wykona³em pierwszy krok.
{8137}{8197}Kopie.|Czujesz?
{8269}{8309}Tak, faktycznie.
{8386}{8424}Jednego nie rozumiem.
{8428}{8524}Dlaczego Freud nie zaproponowa³|tej innowacyjnej terapii,
{8548}{8606}psychoanalizy przez rozmowê,
{8618}{8720}lata temu, wraz ze szczegó³ow¹|wyk³adni¹ postêpowania klinicznego.
{8726}{8756}By³oby ³atwiej.
{8760}{8828}Zapewne stosuje tê metodê|u swoich pacje.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #