Turkish Subtitles Harry Potter And The Chamber Of Secrets (2002)

Download this subtitles in Turkish language for movie called Harry Potter And The Chamber Of Secrets

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: 734,191,616 + 733,358,080
Format of subtitles: MicroDVD
Framerate of subtitles: 23.976
Number of CDs: 2

Turkish subs for Harry Potter And The Chamber Of Secrets.
Another lang for Harry Potter And The Chamber Of Secrets.

Download containts:
Harry.Potter.And.The.Chamber.Of.Secrets.Xvid.AC3.CD1.sub
Harry.Potter.And.The.Chamber.Of.Secrets.Xvid.AC3.CD2.sub


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......efendim, Dobby anlýyor.
{5090}{5219}Ama Dobby size birþeyler söylemek zorunda...|söylemesi biraz zor, efendim.
{5226}{5313}- Dobby nereden baþlayacaðýný bilemiyor.|- Neden oturmuyorsun?
{5370}{5401}Oturmak mý?
{5507}{5603}Dobby, özür dilerim, seni kýrmak isemedim.
{5617}{5658}Dobby'i kýrmak mý?
{5672}{5816}Dobby duygulandý, efendim çünkü hiç bir|büyücü ona oturmasýný söylememiþti.
{5833}{5869}Sanki eþitiymiþ gibi...
{5895}{5950}Demekki doðru dürüst büyücüler|ile fazlaca karþýlaþmamýþsýn...
{5955}{6001}Hayýr karþýlaþamadým.
{6025}{6065}Bu çok utanç verici.
{6094}{6145}- Kötü Dobby!|- Kes þunu!
{6190}{6219}Dobby lütfen dur!
{6332}{6389}Ona aldýrmayýn, kedi yapýyor olmalý.
{6471}{6531}Dobby hemen kes þunu.
{6552}{6588}Ýyi misin?
{6624}{6758}Dobby kendisini cezalandýrmak zorundaydý,|efendim.Dobby az kalsýn ailesi hakkýnda|kötü þeyler söyleyecekti.
{6775}{6804}Ailen mi?
{6809}{6864}Dobby'nin hizmet ettiði|büyücü ailesine, efendim.
{6878}{6945}Dobby bir aileye sonsuza|kada.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #