Czech Subtitles Harry Potter And The Chamber Of Secrets (2002)

Download this subtitles in Czech language for movie called Harry Potter And The Chamber Of Secrets

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: 203 a 190
Format of subtitles: MicroDVD
Framerate of subtitles: 25
Number of CDs: 2 CDs

Czech subs for Harry Potter And The Chamber Of Secrets.
Another lang for Harry Potter And The Chamber Of Secrets.

Download containts:
Harry Potter 2 (2of2).txt
Harry Potter 2 (1of2).txt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......í než Dumbledor??
{4771}{4801}Harry Potter??
{4876}{4906}Ano Goyle, mᚠúplnou pravdu-
{4951}{4966}Svatý Potter
{4981}{5041}A lidé si dokonce myslí, že on je dìdic Slytherina.
{5071}{5116}Ale potom musíš mít nìjakou pøedstavu, kdo je za tím
{5161}{5206}Øekl jsem ti už vèera, že ne,|kolikrát to mám opakovat?
{5221}{5266}Je tohle vaše??
{5326}{5371}Ale mùj táta mi øekl tohle:
{5386}{5416}Už je to 50 let, co byla komnata otevøená
{5431}{5476}Neøekne mi, kdo ji otevøel, jenom že byl vylouèen..
{5491}{5551}Naposledy, co byla komnata otevøená, nìjaký mudlšmejd byl zabit
{5581}{5611}Takže je jenom otázkou èasu, kdy to zabije teïko
{5641}{5701}Co se mì týèe, já doufám, že to bude Grangerová!
{5731}{5776}Co se s váma dneska dìje, chováte se nìjak divnì
{5791}{5821}To je ta bolest bøicha. | Uklidni se
{5911}{5941}Jizva!
{6076}{6121}Hej ! Kam jdete??!
{6166}{6196}Tak to bylo tìsnì
{6226}{6271}Hermiono, vylez máme ti toho hodnì co vyprávìt| Jdìte pryè!
{6286}{6316}Poèkejte, až.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #