Czech Subtitles Harry Potter And The Chamber Of Secrets (2002)

Download this subtitles in Czech language for movie called Harry Potter And The Chamber Of Secrets

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: 732430336+720777216
Format of subtitles: MicroDVD
Framerate of subtitles: 23.976
Number of CDs: 2 CDs

Czech subs for Harry Potter And The Chamber Of Secrets.
Another lang for Harry Potter And The Chamber Of Secrets.

Download containts:
Harry.Potter.2.CD1.CZ.sub
Harry.Potter.2.CD2.CZ.sub


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......}Sednout si?
{5512}{5610}Dobby, promiò, |nechtìl jsem tì urazit...
{5631}{5675}Urazit Dobbyho?
{5677}{5825}Dobby slyšel o vaší velikosti pane, |ale nikdy neslyšel od kouzelníka, aby si sedl.
{5828}{5871}Jako sobì rovnému.
{5871}{5965}Nepotkal jsi tedy moc slušných èarodìjù.
{5966}{6086}Ne, to ne... To bylo špatné øíct...
{6086}{6132}... zlý Dobby!
{6134}{6181}Dobby stùj!
{6185}{6254}Dobby, prosím pøestaò!
{6328}{6446}Nevšímejte si toho,|to je jenom koèka.
{6472}{6540}Pøestaò Dobby!
{6544}{6612}Jseš v poøádku?
{6617}{6766}Dobby se musel potrestat, Dobby skoro mluvil |špatnì o své rodinì, pane.
{6769}{6805}Tvé rodinì?
{6810}{6945}Èarodìjnické rodinì, které Dobby slouží, pane.|Dobby musí navždy slouži jedné rodinì.
{6954}{7095}Kdyby vìdìli, že byl Dobby tady ... |... ale Dobby musel pøijít.
{7099}{7190}Dobby musí ochránit Harryho Pottera,|varovat ho!
{7193}{7360}Harry Potter se tento rok nesmí |vrátit do Bradavic!
{7364}{7504}Chystá se na nìj past, |budou se dít strašli.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #