Czech Subtitles Harry Potter And The Chamber Of Secrets (2002)

Download this subtitles in Czech language for movie called Harry Potter And The Chamber Of Secrets

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: 734 191 616 / 733 358 080
Format of subtitles: MicroDVD
Framerate of subtitles: 23.976
Number of CDs: 2 CDs

Czech subs for Harry Potter And The Chamber Of Secrets.
Another lang for Harry Potter And The Chamber Of Secrets.

Download containts:
dvl-hpcsa.sub
dvl-hpcsb.sub


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......295}...je to dost tìžké...|...Dobby neví odkud zaèít...
{5295}{5401}- A proè se neposadíš?|- Po-Posadit se? Posadit se?
{5507}{5621}Promiò Dobby, nechtìl jsem tì urazit, opravdu.
{5621}{5741}Urazit Dobbyho?|Dobbyho pøekvapila Vaše šlechetnost pane.
{5741}{5889}Ještì nikdy žádný èarodìj neprosil Dobbyho,|aby si k nìmu sedl...jako rovný s rovným...
{5889}{6024}- V tom pøípadì si ještì asi nepotkal moc|slušnì vychovaných èarodìjù.| - Ne, to Dobby nepotkal.
{6024}{6104}Dobby takhle nesmí mluvit.
{6104}{6226}- Zlý Dobby! Nehodný Dobby!|- Pøestaò...co to povídᚠ!
{6332}{6408}Netrapte se tím, to je jen koèka.
{6463}{6538}- Zlý Dobby! Zlý!|- Dobby pøestaò !
{6551}{6591}Není ti nic ?
{6622}{6689}Dobby se musí sám potrestat, milý pane.
{6689}{6763}Dobby ani v nejmenším nesmí zle|mluvit o své rodinì, pane.
{6782}{6872}- O své rodinì?|- O rodinì èarodìjù, kterým Dobby slouží, pane...
{6872}{6956}Dobby je zavázaný sloužit|na vìky v jednom domì a jedné rodinì.
{6956}{7049}Kdyby se n.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #