Polish Subtitles Fabuleux Destin D'amélie Poulain, Le (2001)

Download this subtitles in Polish language for movie called Fabuleux Destin D'amélie Poulain, Le

Subtitles created: 2011-12-12 23:44:06
Size: 51430 bytes
Format of subtitles: sub
Framerate of subtitles: 23.976
Number of CDs: 1

Polish subs for Fabuleux Destin D'amélie Poulain, Le.
Another lang for Fabuleux Destin D'amélie Poulain, Le.

Download containts:
amelie.txt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......e,
{5721}{5840}Opró¿niaæ swoj¹ skrzynkê|z narzêdziami, by j¹ wyczyœciæ,
{5841}{5913}A nastêpnie wszystko w³o¿yæ, jak by³o.
{5914}{5985}Matka Amelii, typowa "matka polka"
{5986}{6083}Nauczycielka pochodz¹ca|z Boudnion, znerwicowana.
{6084}{6135}TIK - ZNAK PODDENERWOWANIA
{6136}{6297}Amandin Poulain nie lubi:|pomarszczonych r¹k przy k¹pieli,
{6298}{6393}Dotykania przez kogoœ,|kogo nie lubi,
{6394}{6484}Odgniecionej poduszki|na policzku co ranek.
{6485}{6562}Amandin Poulain lubi:|kostiumy ³y¿wiarzy figurowych,
{6563}{6658}Polerowanie pod³ogi na b³ysk,
{6659}{6778}Opró¿nianie swojej torebki,|wyczyszczenie jej,
{6779}{6874}A nastêpnie|u³o¿enie wszystkiego tak, jak by³o.
{6875}{6965}Amelia ma 6 lat.
{6971}{7030}Jak wszystkie ma³e dziewczynki,
{7031}{7125}Chcia³aby, by ojciec wzi¹³ j¹|w ramiona od czasu do czasu.
{7126}{7226}Lecz jedyny kontakt fizyczny, jaki|z nim miewa, jest podczas regularnych badañ.
{7227}{7265}Dziewczynka, zbulwersowana|t¹ niezwyk³¹ za¿y³oœci¹,
{7266}{7.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #