Czech Subtitles Night Of The Living Dead (1990)

Download this subtitles in Czech language for movie called Night Of The Living Dead

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: 718 407 680
Format of subtitles: SubRip
Framerate of subtitles: 23.976
Number of CDs: 1 CD

Czech subs for Night Of The Living Dead.
Another lang for Night Of The Living Dead.

Download containts:
Night of the Living Dead.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......ic není!

27
00:02:36,071 --> 00:02:38,531
Jednu vìc nikdy neudìlala.

28
00:02:38,657 --> 00:02:40,950
Nikdy za nikým nejela 360 kilákù.

29
00:02:42,828 --> 00:02:45,831
Musíš pøestaò takhle mluvit.

30
00:02:45,956 --> 00:02:49,000
Nemluv tak. Ne tady.

31
00:02:49,585 --> 00:02:51,670
Ne uprostøed.

32
00:02:51,795 --> 00:02:53,922
Èeho?

33
00:02:54,048 --> 00:02:56,842
Mùžeš projevit nìjakou úctu.

34
00:02:58,761 --> 00:03:02,931
Ty se toho místa vážnì bojíš.

35
00:03:03,057 --> 00:03:06,101
Proboha, ty nikdy nepøestaneš.

36
00:03:07,561 --> 00:03:10,689
Pro lásku Boží, Johnnie.
Grázle!

37
00:03:10,814 --> 00:03:12,148
Ježíši, ty jsi divnej.

38
00:03:12,274 --> 00:03:16,820
Jdeme na to. At' to máme za sebou.

39
00:03:16,945 --> 00:03:20,531
Pøijdou si pro tebe, Barbaro.

40
00:03:26,080 --> 00:03:28,874
Pro lásku Boží, Johnnie.

41
00:03:29,917 --> 00:03:35,714
Jsou nadržený, Barbaro.
Jsou mrtvý už moc dlouho.

.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #