Czech Subtitles Night Of The Living Dead (1990)

Download this subtitles in Czech language for movie called Night Of The Living Dead

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: 734,097,408 bytes
Format of subtitles: SubRip
Framerate of subtitles: 25
Number of CDs: 1

Czech subs for Night Of The Living Dead.
Another lang for Night Of The Living Dead.

Download containts:
NOTLD (1990) [Bassline].CZ.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......

21
00:02:05,760 --> 00:02:09,594
Nemohla se nechat pohøbít ve mìstì.

22
00:02:10,200 --> 00:02:13,192
Vìdìla, že tì sem budu muset pøivézt.

23
00:02:13,320 --> 00:02:16,835
Jsme 360 kilometrù od nejbližšího piva.

24
00:02:16,960 --> 00:02:19,474
Jsme tady, Johnnie. Nech toho.

25
00:02:19,600 --> 00:02:22,068
Èeho? Je to pravda.

26
00:02:27,320 --> 00:02:30,278
Skoro tì dohnala do kláštera.

27
00:02:30,400 --> 00:02:31,879
Kdy jsi mìla naposled rande?

28
00:02:32,000 --> 00:02:34,514
Do toho ti nic není!

29
00:02:34,640 --> 00:02:36,995
Jednu vìc nikdy neudìlala.

30
00:02:37,120 --> 00:02:39,315
Nikdy za nikým nejela 360 kilákù.

31
00:02:41,120 --> 00:02:43,998
Musíš pøestaò takhle mluvit.

32
00:02:44,120 --> 00:02:47,032
Nemluv tak. Ne tady.

33
00:02:47,600 --> 00:02:49,591
Ne uprostøed.

34
00:02:49,720 --> 00:02:51,756
Èeho?

35
00:02:51,880 --> 00:02:54,553
Mùžeš projevit nìjakou úctu.

36
00:02:56,400 --> 0.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #