Czech Subtitles Passion De Jeanne D'arc, La (1928)

Download this subtitles in Czech language for movie called Passion De Jeanne D'arc, La

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: n/a
Format of subtitles: SubRip
Framerate of subtitles: n/a
Number of CDs: 1

Czech subs for Passion De Jeanne D'arc, La.
Another lang for Passion De Jeanne D'arc, La.

Download containts:
[1928] Carl Theodor Dreyer - La Passion de Jeanne d'Arc (CZ).srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......s tu ty modlitby
zarecitovat?

25
00:07:44,512 --> 00:07:47,208
Poøád trvᚠna tom, že tì
seslal Bùh...?

26
00:07:58,893 --> 00:08:00,952
Abych zachránila Francii...

27
00:08:08,002 --> 00:08:10,402
To byl odjakživa mùj údìl.

28
00:08:20,080 --> 00:08:22,776
Tak tedy... Myslíš, že Bùh
Anglièany nenávidí?

29
00:08:37,498 --> 00:08:42,128
Nevím, jetli Bùh Anglièany
miluje nebo nenávidí...

30
00:08:48,442 --> 00:08:52,401
vím jen, že Anglièané budou
ve Francii pronásledováni...

31
00:09:14,301 --> 00:09:16,394
kromì tìch, co tu zemøou!

32
00:09:47,935 --> 00:09:52,599
Øekla jsi, že se ti zjevuje
svatý Michal... V jaké formì?

33
00:09:58,212 --> 00:10:00,077
Má køídla?

34
00:10:03,450 --> 00:10:05,577
A korunu?

35
00:10:13,594 --> 00:10:15,960
Jak je obleèen?

36
00:10:33,113 --> 00:10:36,981
Jak víš, že to byl muž
a ne žena?

37
00:10:42,990 --> 00:10:44,787
Byl nahý?

38
00:10:56,870 --> 00:11:00,431
Myslíš, že .......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #