Czech Subtitles Srpski Film (n/a)

Download this subtitles in Czech language for movie called Srpski Film

Subtitles created: 2016-02-16 13:21:54
Size: 0 bytes
Format of subtitles: srt
Framerate of subtitles: n/a
Number of CDs: 1

Czech subs for Srpski Film.
Another lang for Srpski Film.

Download containts:
Srpski-film(0000247023).srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

........

23
00:04:23,350 --> 00:04:26,267
A co Peter a... Maria?

24
00:04:26,350 --> 00:04:28,683
Jo, jmenuje se Maria.
Super.

25
00:04:29,183 --> 00:04:31,642
Peter už zaène pøíští rok chodit
do školy.

26
00:04:32,725 --> 00:04:34,808
Tak to bude mazec, až se ho zeptají
na tatínkovo povolání.

27
00:04:35,725 --> 00:04:37,350
Nedej bože, aby ho z toho
zkoušeli písemnì.

28
00:04:38,350 --> 00:04:42,100
Jeho otec je gentleman s vytøíbeným
vkusem v pøedèasném dùchodì.

29
00:04:43,017 --> 00:04:46,475
Jo, ale tahle penze bohužel není
doživotní.

30
00:04:47,767 --> 00:04:52,350
Kolik ti ještì zùstalo?
Pìt, deset tácù?

31
00:04:54,267 --> 00:04:56,975
Miloš, ty nejsi žádná obyèejná
pornohvìzdièka,

32
00:04:57,392 --> 00:04:58,767
ty jsi umìlec, chápeš?

33
00:04:59,225 --> 00:05:02,850
Všechny hereèky, se kterými jsi toèil,
si tì chtìly vzít!

34
00:05:03,683 --> 00:05:07,350
Poøád jsi prostì umìlec, jen
momentálnì nezamìstnaný.

.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #