Czech Subtitles Taylor Gray (n/a)

Download this subtitles in Czech language for movie called Taylor Gray

Subtitles created: 2016-02-16 12:45:24
Size: 0 bytes
Format of subtitles: srt
Framerate of subtitles: n/a
Number of CDs: 1

Czech subs for Taylor Gray.
Another lang for Taylor Gray.

Download containts:
Star.Wars.Rebels.S02E11.HDTV.x264-UAV (1).srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......13,921 --> 00:01:16,140
Nebo proè nezkusit vyjednávání.

22
00:01:16,173 --> 00:01:18,678
Získat svolení k cestování
pøes jejich systém.

23
00:01:18,703 --> 00:01:20,198
Vyjednávání?

24
00:01:20,468 --> 00:01:23,705
Váleèníci jako oni uznávají jen sílu.

25
00:01:23,730 --> 00:01:25,145
Má pravdu.

26
00:01:25,170 --> 00:01:27,768
Ale nemìli bychom si je
znepøátelit, když nemusíme.

27
00:01:27,793 --> 00:01:30,256
Když dostaneme povolení
létat skrz jejich území,

28
00:01:30,287 --> 00:01:32,264
tak dalším krokem by mohl být nábor.

29
00:01:32,289 --> 00:01:35,743
Aby se povstání rozrostlo, potøebujeme
pøátele jako jsou Mandaloriani.

30
00:01:35,768 --> 00:01:39,217
Mùžeme získat zkratku
a i mocného spojence.

31
00:01:39,971 --> 00:01:42,289
Dobøe, kapitánko Syndullo.

32
00:01:42,588 --> 00:01:44,449
Je to vaše mise.

33
00:01:44,877 --> 00:01:47,755
- Nevadí, když se pøidám?
- Doufala jsem, že se zeptáš.

34
00:01:47,780.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #