Czech Subtitles Deborah Chow (n/a)

Download this subtitles in Czech language for movie called Deborah Chow

Subtitles created: 2016-02-15 13:05:11
Size: 0 bytes
Format of subtitles: srt
Framerate of subtitles: n/a
Number of CDs: 1

Czech subs for Deborah Chow.
Another lang for Deborah Chow.

Download containts:
tvd-7x12-lol.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......dìláš?
- Já ani nevím.

22
00:01:20,902 --> 00:01:25,502
- Myslel jsem, že se budu cítit líp.
- Jasnì. Nemám nìkomu zavolat?

23
00:01:25,770 --> 00:01:28,105
- Jak se jmenuješ?
- Jsem Cooper.

24
00:01:29,373 --> 00:01:32,642
Coopere, udìlal jsi nìkdy
nìco tak otøesnì pøíšerného,

25
00:01:32,644 --> 00:01:34,682
že ses na sebe nemohl
podívat do zrcadla?

26
00:01:34,684 --> 00:01:38,263
Jakože ti bylo blbì
z tvého vlastního odrazu?

27
00:01:38,950 --> 00:01:41,350
A teï buï upøímný.

28
00:01:41,352 --> 00:01:44,084
Pøed pár mìsíci jsem pøítelkyni
pøejel koèku a neøekl jsem jí to.

29
00:01:44,096 --> 00:01:47,089
I když to byla nehoda, hodil jsem
její mrtvolku do popelnice u obchodu.

30
00:01:47,091 --> 00:01:50,661
Já zabil lásku svého života.
Upálil jsem ji zaživa, když spala.

31
00:01:50,859 --> 00:01:53,351
Taky jsem jejího dobrého kámoše
zmlátil až do bezvìdomí

32
00:01:53,353 --> 00:01:55,466
a nechal ho napospa.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #