Czech Subtitles Christine Moore (n/a)

Download this subtitles in Czech language for movie called Christine Moore

Subtitles created: 2016-02-16 13:15:31
Size: 0 bytes
Format of subtitles: srt
Framerate of subtitles: n/a
Number of CDs: 1

Czech subs for Christine Moore.
Another lang for Christine Moore.

Download containts:
The Wire S03E10.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......Staèí nám pøece dùvodný podezøení
na základì samotných rychlíkù.

25
00:05:33,735 --> 00:05:37,197
Kdykoli ta zasraná mašinka odcvakne hovor,
úplnì to volá: "drogové spolèení".

26
00:05:37,205 --> 00:05:39,473
Já nejsem ten, kdo tenhle pøípad
pøedkládá pøed soud.

27
00:05:39,474 --> 00:05:43,369
Pearlmanová chce mít konkrétní propojení
se známým prodejcem drog.

28
00:05:49,150 --> 00:05:52,677
Tyhle party zahazují telefony
pøinejlepším každých 14 dní.

29
00:05:52,787 --> 00:05:55,378
Takže když se nám podaøí nasadit odposlech,
bude to bìh na krátkou tra.

30
00:05:55,390 --> 00:06:01,184
A zahazování telefonù nepovažuje telefonní
spoleènost za "naléhavou okolnost", co?

31
00:06:01,363 --> 00:06:03,160
Co chce dìlat vᚠšéf?

32
00:06:03,264 --> 00:06:07,098
Demper? Ten je trochu moc
soustøedìný na volby v pøíštím roce.

33
00:06:07,202 --> 00:06:08,328
A co federálové?

34
00:06:08,436 --> 00:06:10,461
Tvrdí, že pro nás nemùžou nic .......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #