Turkish Subtitles Two Guys, A Girl And A Pizza Place (1998)

Download this subtitles in Turkish language for movie called Two Guys, A Girl And A Pizza Place

Subtitles created: 2014-02-16 12:43:47
Size: 24616 bytes
Format of subtitles: srt
Framerate of subtitles: n/a
Number of CDs: 1

Turkish subs for Two Guys, A Girl And A Pizza Place.
Another lang for Two Guys, A Girl And A Pizza Place.

Download containts:
01x08 - Two Guys, a Girl and a Party TR.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......aya gitmek
için tesadüfen iki trene ve...

23
00:01:10,245 --> 00:01:15,245
...bir feribota binmen gerek.
-Onu uzun zamandýr görmüyordum.

24
00:01:15,246 --> 00:01:19,246
-Evet. Bu yüzden hayat güzeldi.
-Bethany'le alýp veremediðin ne?

25
00:01:19,647 --> 00:01:21,647
Hiçbir þey. Onunla her
karþýlaþmandan sonra, beceriksiz...

26
00:01:21,648 --> 00:01:25,448
...bir ahmaða dönüþmen dýþýnda.
-Bu hiç de doðru deðil.

27
00:01:26,549 --> 00:01:29,049
-Berg anlamýyorum.
-Neyi anlamýyorsun.

28
00:01:31,350 --> 00:01:33,150
Bu sefer aðýrdan almak istiyorum.

29
00:01:33,151 --> 00:01:36,551
Ýki yýl oldu ve ona
hiç çýkma teklif etmedin.

30
00:01:38,160 --> 00:01:41,760
Öyle mi? Peki nasýl oldu da onu
bu geceki partiye davet ettim?

31
00:01:43,161 --> 00:01:45,761
-Burada mý?
-Ne harika deðil mi?

32
00:01:47,880 --> 00:01:50,320
-Melissa'ya gideceðim.
-Gidemezsin.

33
00:01:50,340 --> 00:01:52,880
-Nedenmiþ o?
-Çünkü Melissa buraya g.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #