Turkish Subtitles The Usual Suspects (1995)

Download this subtitles in Turkish language for movie called The Usual Suspects

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: n/a
Format of subtitles: n/a
Framerate of subtitles: n/a
Number of CDs: n/a

Turkish subs for The Usual Suspects.
Another lang for The Usual Suspects.

Download containts:
UsualSuspectsThe1995-Turkish%5BXsubt.com%5D%5B7286671801%5D.sub


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......ar.
{10846}{10896}Hayýr, hayýr, lütfen.. Oturun |Sadece...
{10917}{10958}Bu sadece ufak bir problem.
{10974}{10999}Yemeðinizi yiyin.|Rahatýnýzý bozmayýn.
{11576}{11622}Benim orada olmam çok saçmaydý.
{11634}{11689}Yani, bu adamlar usta birer hayduttu
{11705}{11750}Beni de almýþlardý.
{11810}{11851}O andan sonra korkmadým.
{11862}{11920}Beni yakalamalarýný gerektirecek|bir þey yapmadýðýmý biliyordum.
{11953}{12000}Ayrýca eðleniyordum da
{12007}{12055}kendimi ünlü biri gibi hissediyordum.
{12087}{12123}Pekala ne yapacaðýnýzý biliyorsunuz.
{12128}{12204}Numaranýzý söyleyince öne çýkýp|kaðýttaki yazýyý okuyacaksýnýz.
{12209}{12235}Anlaþýldý mý?
{12249}{12264}1 numara...
{12269}{12299}bir adým öne
{12407}{12466}Anahtarlarý ver seni aþaðýlýk saksofoncu!
{12522}{12566}2 numara, öne çýk.
{12639}{12722}Anahtarlarý bana ver seni adi,|aþaðýlýk lanet saksofoncu...
{12728}{12761}Kes þunu! Geç yerine!
{12766}{12809}3 numara öne çýk.
{13033}{13062}Anahtarlarý ver |seni saksofonc.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #