Czech Subtitles The Usual Suspects (1995)

Download this subtitles in Czech language for movie called The Usual Suspects

Subtitles created: 2008-07-08 00:52:47
Size: n/a
Format of subtitles: MicroDVD
Framerate of subtitles: 23.97
Number of CDs: 1 CD

Czech subs for The Usual Suspects.
Another lang for The Usual Suspects.

Download containts:
mm-the.usual.suspects.se.internal.dvdrip.xvid.sub


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......}{11958}Nic na mì nemìli.
{11991}{12039}A potom, bavilo mì ...
{12046}{12095}hrát si s nima.
{12127}{12163}Znáte postup?
{12168}{12242}Pøi oznámení vašeho èísla krok vpøed a opakovat vìtu.
{12247}{12273}Rozumíte?
{12287}{12302}Èíslo jedna.
{12307}{12337}Jeden krok vpøed.
{12445}{12504}Pošli ty klíèe, ty zasranej hulibrku!
{12558}{12601}Èíslo dvì, krok vpøed.
{12674}{12757}Pošli ty zasraný klíèe, ty zasranej hulibrku. Mrdáku--!
{12763}{12796}To staèí!
{12801}{12844}Èíslo tøi, krok vpøed.
{13069}{13098}Pošli ty klíèe, hulibrku!
{13103}{13140}Anglicky, prosím.
{13159}{13184}Cože?
{13191}{13225}Anglicky.
{13246}{13306}Pošli ty klíèe, ty zasranej hulibrku! Do prdele ...
{13314}{13359}Èíslo ètyøi, krok vpøed.
{13370}{13437}Nezáleží na tom, kdo to byl.|Pøíprava akce.
{13442}{13509}Pošli ty klíèe, ty zasranej hulibrku.
{13520}{13559}To byla chyba policajtù.
{13564}{13621}Nikdy není potøeba na to brát pìt chlápkù.
{13640}{13676}Je to riskantní.
{13692}{13776}Pošli ty klí.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #