Turkish Subtitles John Hyams (n/a)

Download this subtitles in Turkish language for movie called John Hyams

Subtitles created: 2016-02-17 13:18:41
Size: 0 bytes
Format of subtitles: srt
Framerate of subtitles: n/a
Number of CDs: 1

Turkish subs for John Hyams.
Another lang for John Hyams.

Download containts:
zn.s01e06.br720p.299mb-PaHe.in.srt


Download subtitlesSubtitles preview

There can be bad chars (problem with language diacritic), we are working on this bug.
In your movie will be all chars visible in right format.

.......00:01:04,991 --> 00:01:10,062
Toplumun zombilere olan meraký
onu gerçeðe dönüþtürmüþ olabilir.

22
00:01:10,931 --> 00:01:13,999
Ýþer kötüye gittikçe teoriler de
garipleþmeye baþlýyor.

23
00:01:14,201 --> 00:01:16,702
Dünyanýn sonu senaryolarýyla
dinsel inanýþlara gün doðdu.

24
00:01:16,736 --> 00:01:20,739
Ne kadar kötü olursa onlar için o
kadar iyi. Kýyamet sektörü patladý.

25
00:01:20,774 --> 00:01:23,275
En azýndan sektör diye bir þeyin olduðu
zamanlarda böyleydi.

26
00:01:23,477 --> 00:01:25,678
Bu bana Yeats'ýn bir þiirini hatýrlatýyor.

27
00:01:26,012 --> 00:01:29,834
"Ve hangi hoyrat canavar,
saati sonunda gelmiþ...

28
00:01:29,868 --> 00:01:31,903
...Beytüllahim'e salýnarak yürüyor,
doðmak için?

29
00:01:31,937 --> 00:01:33,371
Virüsün tedavisi yok.

30
00:01:35,007 --> 00:01:37,441
Hangi hoyrat canavar...

31
00:01:40,712 --> 00:01:45,682
Tanrým, aramýzdan ayrýlýp çok daha
büyük bir yolculuða çýkan...

32
00:01:45,685.......
Subtitles: Latest subtitles A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #